1. New Cars
  2. Երաշխիք
Ես ուզում եմ...

Camry Elegance 2.5
Երաշխիք

4-դռնանի սեդան

Toyota Camry
Սպիտակ (040)

Ստանդարտ շարժիչ

2.5L Petrol 25P-

Ստանդարտ երաշխիք

5 ՏԱՐԻ / 100000 ԿՄ
Toyota Camry

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/compare-v2/am/hy

Read timed out

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Եղեք ապահով Toyota Safety Sense համակարգով

Toyota Safety Sense-ը վարորդին աջակցող տեխնոլոգիաների փաթեթ է, որը ապահովում է ձեր անվտանգությունը։

Վերանորոգման ծառայություններ

Դժբախտ պատահարներ կարող են պատահել նույնիսկ ամենազգույշ վարորդների հետ։ Բարեբախտաբար, որքան էլ մեծ կամ փոքր լինի վթարը, դուք կարող եք դիմել Toyota-ի լիազորված վերանորոգողներն: Մեր հմուտ մասնագետները պատրաստ են տրամադրել «սկզբից մինչև վերջ» վերանորոգման ծառայություններ, որոնք նախատեսված են վերադարձնել ձեր Toyota-ն սկզբնական վիճակին:

Toyota-ի վերապատրաստված մասնագետները կվերանորոգեն ձեր մեքենան Toyota-ի ամենաբարձր (NCAP, BSI և այլն) ստանդարտներին համապատասխան: Եթե ​​պահանջվեն պահեստամասեր, մենք կտեղադրենք միայն բնօրինակ բարձրորակ Toyota-ի պահեստամասեր՝ նվազագույնը 12-ամսյա երաշխիքով, և հնարավորության դեպքում մենք կտրամադրենք ձեզ ժամանակավոր մեքենա։