1. Discover Toyota
  2. This is Toyota
  3. Toyota Production System
Ես ուզում եմ...

Toyota-ի արտադրական համակարգ

Իմացեք մեր «խնայող» արտադրության նորարար համակարգի մասին:
Toyota-ի արտադրական համակարգը (TPS-ը) սահմանում է մեքենաների արտադրման մեր եղանակը: Սա ինքնատիպ արտադրական փիլիսոփայություն է, որի նպատակն է վերացնել թափոնները և հասնել հնարավոր լավագույն արդյունավետության։ Այն հաճախ կոչում են «խնայող» կամ «ճիշտ ժամանակին» համակարգ:

Toyota-ի արտադրական համակարգ

TPS-ը հիմնված է երկու կոնցեպցիաների վրա՝ ջիդոկա և ՛՛ճիշտ ժամանակին՛՛: Ջիդոկա, ճապոնական տերմին է, որը կարող է թարգմանվել որպես «մարդու մասնակցությամբ ավտոմատացում», սա բոլոր խնդիրների արագ բացահայտելու և շտկելու մեթոդ է, որոնք կարող են դառնալ արտադրական խոտան : ՛՛Ճիշտ ժամանակին՛՛ կոնցեպտը վերաբերում է յուրաքանչյուր արտադրական գործընթացի բարելավմանը և կատարելագործմանը, որպեսզի արտադրվի միայն այն, ինչ պահանջվում է հաջորդ գործընթացի հաջորդականությամբ: Կիրառելով այս կոնցեպցիաները՝ մենք կարող ենք արագ և արդյունավետ կերպով արտադրել մեքենաներ՝ համապատասխանելով մեր բարձր որակի չափանիշներին և հաճախորդների անհատական պահանջներին:

TPS համակարգը մշակվել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսին և երկար տարիների շարունակ անընդհատ կատարելագործվել է՝ բարձրացնելով մեր արտադրության արագությունն ու արդյունավետությունը: Ուրիշներն էլ են ճանաչել այս համակարգի արժեքը։ Մեր համակարգն ուսումնասիրվում և օգտագործվում է ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն արտադրողների, այլ բոլոր տեսակի ձեռնարկությունների կողմից, որոնք ցանկանում են դարձնել իրենց աշխատանքն ավելի արդյունավետ:

Ջիդոկա

Ջիդոկան խնդիրները հայտնաբերելու և արտադրական գործընթացի ցանկացած փուլում արագ քայլեր ձեռնարկելու միջոց է: Սարքն ավտոմատ կերպով կհայտնաբերի խնդիրը և ապահով կերպով կդադարեցնիի աշխատանքը, որպեսզի հնարավոր լինի ստուգել և կատարել ցանկացած անհրաժեշտ ճշգրտում: Տեղեկությունները փոխանցվում են «անդոն» դիսփլեյին, և օպեսարքերի վրա: Այս կերպ համակարգն օգնում է կանխել խնդիրների կրկնությունը՝ պահպանելով գերազանց որակը և բարձր արտադրողականությունը:

«Ճիշտ ժամանակին»

՛՛Ճիշտ ժամանակին՛՛ կոնցեպցիան նշանակում է արտադրության յուրաքանչյուր փուլում պատրաստել միայն այն, ինչ անհրաժեշտ է և երբ անհրաժեշտ է։ Դա նշանակում է թափոնների բացակայություն, կայուն որակ և հավասարաչափ արտադրական հոսք: Այն պահանջում է, որ արտադրական գիծը համալրված լինի բոլոր ճիշտ մասերով, ճիշտ հաջորդականությամբ, հենց այն պահին, երբ սկսվի արտադրությունը:

Քանի որ մասերը պարբերաբար սպառվում են, նոր պաշարները առաքվում են ճիշտ ժամանակին և ճիշտ քանակությամբ, այնպես որ արտադրության գործընթացը չի ընդհատվում և չի դանդաղում: Կանբան համակարգը գտնվում է գործընթացի կենտրոնում, ինչն ապահովում է նոր պաշարների առաքվումը ճիշտ ժամանակին և նվազագույն պաշարի պահպանումը։

Toyota արտադրական համակարգի նկարազարդում