1. Resources
 2. Data Recipients
Ես ուզում եմ...

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Ներածություն

Toyota-ն հարգում է ձեր գաղտնիության անվտանգությունը: Մենք կիսվում ենք ձեր տվյալներով միայն որոշակի և օրինական նպատակներով, ինչպես նկարագրված է Toyota-ի Ընդհանուր Գաղտնիության քաղաքականության և Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի մեջ:

Toyota-ի ո՞ր ընկերությունների հետ ենք կիսում ձեր տվյալներով:

 • Toyota Motor Corporation
 • Toyota Connected Japan
 • Toyota Connected Europe
 • Toyota Deutschland GmbH
 • Toyota France 
 • Toyota Motor Italia SPA, 
 • Toyota España, S.L.U.
 • Toyota Motor Poland Co., Ltd. Sp. z o.o.
 • Toyota Central Europe sp.z.o.o.
 • Toyota Denmark A/S
 • Toyota Sweden AB
 • Toyota AG Switzerland
 • Louwman & Parqui b.v.
 • Toyota Belgium n.v./s.a.
 • Toyota Auto Finland Oy
 • Toyota Baltic 
 • Toyota Norge AS
 • Toyota Ukraine
 • Toyota Turkey Marketing & Sales
 • Toyota Adria d.o.o.
 • Dickran Ouzounian & Co., Ltd.
 • Toyota Austria GmbH
 • Toyota (GB) Ltd.
 • Toyota Caucasus LLC 
 • Toyota Motor North America
 • Toyota Motor Kazakhstan LLP
 • Toyota Hellas S.A.
 • Toyota Romania
 • Toyota Caetano Portugal, S.A.
 • Toyota Iceland
 • Woven Planet
 • Union Motors Ltd.
 • Toyota Ireland
 • Toyota Connected North America
 • Toyota Research Institute
 • Toyota Financial Services
 • Toyota Manufacturing Companies
 • Toyota authorised dealer network in Europe 

Երրորդ կողմերի ցանկը, ում հետ «Toyota Motor» ՍՊԸ-ն կարող է կիսել հաճախորդների անձնական տվյալները՝

Երրորդ կողմ Ինչո՞ւ ենք մենք տրամադրում նրանց ձեր տվյալները: 
Եվրոպական և Միջազգային Հետազոտական Հաստատություններ և Համալսարաններ (օրինակ՝ KU Leuven) Հետազոտություն և Զարգացում
Տեխնիկական գործընկերներ (օրինակ՝ Idiada)
Տեխնիկական նախագծման գործընկերներ (օրինակ՝ Toyota Technical Development Corporation)
Պահեստամասերի մատակարարներ (օրինակ՝ Denso)

Բարելավում ու նորարարություններ

 

Դաշինքի արտադրական գործընկերներ (օրինակ՝ Stellantis)
(Տարածաշրջանային) Հետկանչման արշավի գործունեության Մարմիններ (օրինակ՝ Վարորդի և տրանսպորտային միջոցների Ստանդարտների Գործակալություն, Kraftfahrt-Bundesamt)
Պահեստամասերի վերականգնման լոգիստիկ ընկերություններ (օրինակ՝ MITSUI-Soko)
Եվրոպական հանձնաժողով
Մարքեթինգային հետազոտությունների և վերլուծական ծառայություններ (օրինակ՝ Salesforce) Մարքեթինգ
Արտաքին ՏՏ ծառայությունների մատակարարներ (օրինակ՝ Amazon Web Services) Այլ ծառայություններ
Տեխնոլոգիաների և/կամ խորհրդատվական ծառայությունների մատակարարներ (օրինակ՝ Deloitte)
Վճարային օպերատորներ (e.g PACE)
Կայանման համակարգի մատակարարներ (օրինակ՝ Parkopedia)