Երաշխիք

Կոմպլեքսային երաշխիք

Պաշտոնական դիլերի մոտից ձեռք բերված բոլոր ավտոմեքենաների վրա արտադրականդեֆեկտների հետևանքով առաջացած բոլոր անսարքությունների համար տրվում է 3 տարվակամ 100.000 կմ վազքի երաշխիք` ըստ առաջնահերթության: Մինջ մեքենան երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մեքենայի տեխնիկական սպասարկումը և ստուգումը պիտի կատարվի միայն Պաշտոնական դիլերի մոտ:

* Երաշխիքը չի տարածվում դիզելային շարժիչով Hilux մոդելի վրա:

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.