Բեռնել բրոշյուրը Գրանցվել փորձնական վազքին Գրանցվել սերվիս կենտրոնի կողմից սպասարկման համար Գտնել դիլերին Հետադարձ կապ

Երաշխիք

Կոմպլեքսային երաշխիք

Պաշտոնական դիլերի մոտից ձեռք բերված բոլոր ավտոմեքենաների վրա արտադրականդեֆեկտների հետևանքով առաջացած բոլոր անսարքությունների համար տրվում է 3 տարվակամ 100.000 կմ վազքի երաշխիք` ըստ առաջնահերթության: Մինջ մեքենան երաշխիքային ժամկետի մեջ է, մեքենայի տեխնիկական սպասարկումը և ստուգումը պիտի կատարվի միայն Պաշտոնական դիլերի մոտ:

* Երաշխիքը չի տարածվում դիզելային շարժիչով Hilux մոդելի վրա:

Our E-Privacy policy

We use cookies on our website to provide you with a better service.  If you are happy with this continue to use the website as normal, or find out how to manage cookies.