1. New Cars
  2. Երաշխիք
Ես ուզում եմ...

Corolla GR-Sport (Bi-tone) 1.6
Երաշխիք

4-դռնանի սեդան

Toyota Corolla Sedan
Pure White with black roof (2MQ)

Ստանդարտ շարժիչ

1.6L petrol Dual VVT-i 16PT (122 HP)

Ստանդարտ երաշխիք

5 ՏԱՐԻ / 100000 ԿՄ
Toyota Corolla Sedan

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/compare-v2/am/hy

Վերանորոգման ծառայություններ

Դժբախտ պատահարներ կարող են պատահել նույնիսկ ամենազգույշ վարորդների հետ։ Բարեբախտաբար, որքան էլ մեծ կամ փոքր լինի վթարը, դուք կարող եք դիմել Toyota-ի լիազորված վերանորոգողներն: Մեր հմուտ մասնագետները պատրաստ են տրամադրել «սկզբից մինչև վերջ» վերանորոգման ծառայություններ, որոնք նախատեսված են վերադարձնել ձեր Toyota-ն սկզբնական վիճակին:

Toyota-ի վերապատրաստված մասնագետները կվերանորոգեն ձեր մեքենան Toyota-ի ամենաբարձր (NCAP, BSI և այլն) ստանդարտներին համապատասխան: Եթե ​​պահանջվեն պահեստամասեր, մենք կտեղադրենք միայն բնօրինակ բարձրորակ Toyota-ի պահեստամասեր՝ նվազագույնը 12-ամսյա երաշխիքով, և հնարավորության դեպքում մենք կտրամադրենք ձեզ ժամանակավոր մեքենա։