1. New Cars
  2. Երաշխիք
Ես ուզում եմ...

Hilux Basic
Երաշխիք

Կրկնակի խցիկ

Toyota Hilux
Սպիտակ (040)

Ստանդարտ շարժիչ

2.8L Diesel 28D- (177 HP)

Ստանդարտ երաշխիք

5 ՏԱՐԻ / 100000 ԿՄ
Toyota Hilux

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/compare-v2/am/hy

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Եղեք ապահով Toyota Safety Sense համակարգով

Toyota Safety Sense-ը վարորդին աջակցող տեխնոլոգիաների փաթեթ է, որը ապահովում է ձեր անվտանգությունը։

Վերանորոգման ծառայություններ

Դժբախտ պատահարներ կարող են պատահել նույնիսկ ամենազգույշ վարորդների հետ։ Բարեբախտաբար, որքան էլ մեծ կամ փոքր լինի վթարը, դուք կարող եք դիմել Toyota-ի լիազորված վերանորոգողներն: Մեր հմուտ մասնագետները պատրաստ են տրամադրել «սկզբից մինչև վերջ» վերանորոգման ծառայություններ, որոնք նախատեսված են վերադարձնել ձեր Toyota-ն սկզբնական վիճակին:

Toyota-ի վերապատրաստված մասնագետները կվերանորոգեն ձեր մեքենան Toyota-ի ամենաբարձր (NCAP, BSI և այլն) ստանդարտներին համապատասխան: Եթե ​​պահանջվեն պահեստամասեր, մենք կտեղադրենք միայն բնօրինակ բարձրորակ Toyota-ի պահեստամասեր՝ նվազագույնը 12-ամսյա երաշխիքով, և հնարավորության դեպքում մենք կտրամադրենք ձեզ ժամանակավոր մեքենա։